четвер, 31 березня 2016 р.

Розробка уроку інформатики у 7 класі з розділу «Табличний процесор».

Розробка уроку інформатики у 7 класі з розділу «Табличний процесор».
ТЕМА УРОКУ. Практична робота №8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.
МЕТА УРОКУ:
навчальна: навчитись використовувати формули та функції в електронних таблицях;
розвивальна: розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами, виконувати дії за зразком;
виховна: виховувати зосередженість, вміння застосовувати новий матеріал на практиці, національну самосвідомість, інтерес до рідного краю.
ОБЛАДНАННЯ: дошка, комп’ютери, підручники, роздатковий дидактичний матеріал.
ТИП УРОКУ: застосування знань, умінь і навичок.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Microsoft Excel.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
Підготовка до заняття (привітання, контроль наявності учнів, з'ясування причин відсутності, відмітка в журналі відсутніх , огляд підготовленості робочих місць до роботи).
ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація знань учнів.
ТЕСТУВАННЯ
1. Найменшою структурною одиницею розміщення даних на робочо­му аркуші в електронних таблицях є:
а) адреса комірки;
б) стовпчик;
в) комірка;
г) покажчик комірки.
2. До виділеної групи комірок А1 : ВЗ входять:
а) 3 комірки;
б) 4 комірки;
в) 5 комірок;
г) 6 комірок.
3. Основною властивістю електронної таблиці є:
а) використання формул для обчислення значень у комірці;
б) за внесеною в комірку формулою обчислювати значення;
в) миттєвий перерахунок формул, що містять ім'я комірки, в якій відбулась зміна значення;
г) у кожній комірці може бути розміщений текст або формула.
4. Файл книги Microsoft Excel має розширення:
а) .xlb;
б) .xls;
в) .xlt;
г) .mse.
5. Особливими ознаками вікна програми табличного процесора Excel є:
а) заголовок вікна;
б) рядок формул;
в) ярлички аркушів;
г) вертикальні й горизонтальні смужки прокрутки;
д) рядок стану;
е) панель «Форматування».
6. Формула починається зі знака ...
        а) ";
        б) =;
        в) f =;
        г) #;
7. Вкажіть правильну адресу комірки:
а) Ф7;
б) Я6;
в) 7В;
г) А12.
8. Як називається документ у програмі Excel?
а) робоча таблиця;
б) книга;
в) сторінка;
г) аркуш.
9. Яка комірка називається активною?
а) кожна;
б) та, де знаходиться курсор;
в) будь-яка;
г) заповнена.
10. Який знак відокремлює цілу частина числа від дробової?
а) ":";
б) ";";
в) ".";
г) ",".
11. Що не може містити формула в Microsoft Excel?
а) числа;
б) посилання на клітинки;
в) знаки дій (оператори);
г) зображення.
12. Які з вбудованих функцій не існують в Microsoft Excel?
а) СУММ;
б) РІЗН;
в) СРЗНАЧ ;
г) МАКС.
IІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності.
Бесіда
-         У якому регіоні України ми проживаємо?
-         А коли була утворена Київська область?
Учитель. Київська область розташована на півночі країни у басейні середньої течії Дніпра, головним чином на Правобережжі. Вона була утворена 27 лютого 1932 року.
Сьогодні ми детальніше познайомимося із адміністративно-територіальним устроєм Київської області, із її населенням під час виконання практичної роботи.
IV. Формування практичних умінь і навичок.
Практична робота №8. Використання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.
Мета роботи: формувати знання про можливості автоматичної обробки даних у редакторі Microsoft Excel; напрацювання практичних навичок створення і редагування формул, використання стандартних функцій табличного редактора Excel.

1.          Повторення правил техніки безпеки.
2.          Теоретичні відомості
Одна з властивостей електронних таблиць – це автоматична обробка даних. Microsoft Excel має потужні засоби обчислень: операції з масивами, функції і операції з елементами бази даних, а також засіб обміну даними з документами різних типів.
Можливість автоматичного обчислення значень в одних клітинках на основі значень, що містяться в інших забезпечують формули – один з різновидів даних, що можуть бути введені у клітинки. Формула може містити числові константи, посилання на комірки (адреса комірки) і функції з бібліотеки стандартних функцій Ехсеl, сполучені знаками математичних (+, –, * – множення), / – ділення, ^ – піднесення до степеня) або логічних операцій.
У Microsoft Excel формули починаються зі знака «=». Це дозволяє програмі відрізняти формули від інших даних.
У деяких випадках зміну адрес під час копіювання формул бажано заблокувати. Для цього використовують абсолютні адреси (посилання). Натомість посилання, які не потрібно блокувати, називається відносними. Символ „$” є ознакою „заморожування” посилання, тобто перетворення його з відносного на абсолютне. Наприклад, посилання D4 є відносним, а посилання $D$4 – абсолютним.
Правило використання формул: якщо значення комірки таблиці залежить від інших елементів таблиці, то слід використовувати формулу. При редагуванні таблиці це гарантує цілісність і правильність здійснюваних у ній обчислень.
Функції в програмі Ехсеl призначені для виконання складних обчислень, які важко або неможливо здійснити за допомогою арифметичних формул. Функція складається з двох компонентів: імені функції та, в більшості випадків, списку аргументів, що записані в дужках (розділяються символом   ; ”).
Для будь-якого табличного процесора існує власний набір стандартних функцій. Причому кожна функція має унікальне ім’я. Ехсеl містить більше ніж 400 вбудованих функцій, які згруповані за категоріями залежно від типів даних і від типів обчислень: фінансові; дата і час; математичні; статистичні; посилання і масиви; робота з базою даних; текстові;  логічні та ін.
Для використання вбудованих у редактор Ехсеl  2010 функцій необхідно виконати: Формули → Вставити функцію → Оберіть категорію функції → у вікні, що з’явилося в списку функцій виберіть необхідну. Так, наприклад, функція для знаходження суми  називається СУММ або S (Автосума), максимальне МАКС, мінімальне  МИН і середнє значення діапазону – відповідно  СРЗНАЧ тощо.

ХІД РОБОТИ
Завдання 1.
1. Відкрийте вказаний учителем файл (Робота → Матеріали до уроків → 7 клас → Практична робота №8.xlsx)

2. На аркуші Аркуш 1 створено таблицю «Адміністративно-територіальний устрій Київської області».

Рис. 1. Адміністративно-територіальний устрій Київської області
3. У комірку В28 додайте слово Всього.
4. Використовуючи вбудовану функцію СУММ або S (Автосума) у рядку 28 обчисліть загальну кількість міст, селищ міського типу, селищ, сіл, населення та загальну площу Київської області (отримані дані запишіть у зошит).
5. У стовпці J обчисліть густоту населення:  осіб на квадратний кілометр  (у комірку J3 ввести формулу  =H3/I3). Діапазон клітинок J4 : J27 заповніть за допомогою маркера автозаповнення.
6. У комірку В29 додайте запис Найбільше населення.
7. Використовуючи вбудовану функцію МАКС у комірці Н29 знайдіть  найбільшу кількість населення у Київської області (отримані дані запишіть у зошит.
8. У комірку В30 додайте запис Найменша площа.
9. Використовуючи вбудовану функцію МИН у комірці І30 знайдіть  район із найменшою площею (отримані дані запишіть у зошит).
10. Перейменуйте Лист1 на Устрій.
11. Збережіть файл із змінами у власній папці.
Завдання 2.
1. Створіть на листі Лист2 таблицю «Національний склад населення Київської області» за зразком:
Рис. 2. Національний склад населення Київської області
2. Знайдіть загальну кількість осіб.
3. Введіть необхідні формули у стовпець D для обчислення відсоткового складу населення (= кількість осіб/ загальну кількість * 100). Використовуйте абсолютні посилання на клітинки та маркер автозаповнення.
4. Перейменуйте Лист2 на Населення.
5. Збережіть внесені зміни.
V. Фізкультхвилинка
Вправи для очей.
VI. Підсумок уроку. Оцінювання практичної роботи та роботи на уроці.
1. Що таке формула в Excel? Що може містити така формула? Які правила її запису.
2. Що називають функцією? Які функції ви знаєте? Які функції ви використовували під час практичної роботи?

3. Використовуючи записи у зошиті проаналізуйте адміністративно-територіальний устрій Київської області.
VIІ. Домашнє завдання
Повторити відповідний параграф.
Підготувати повідомлення про одне із визначних місць Київської області.