неділю, 15 березня 2020 р.

Дистанційне навчання. Інформатика. 9 клас. Опитування з використанням онлайн-форм.


Створити опитувальник з використанням онлайн-форми
Твій вибір майбутнього
Введіть своє прізвище та ім’я (ввести з клавіатури).  
     1.     Чим Ви думаєте зайнятися після закінчення школи (обрати одне)?
а) продовжити навчання у вузах;
б) вступити в ПТУ, технікум, середній спеціальний навчальний заклад;
в) піти працювати на виробництво;
г) поєднувати роботу з навчанням;
д) не знаю, чим буду займатися.
е)інше__________________________________________________________________________________________.
2. Який професії, спеціальності Ви хотіли б присвятити себе (вписати)?____________________________________.
3. Які вимоги, на вашу думку, ця професія ставить до людини (потрібне обрати)?
а) необхідні знання, вміння, навички;
б) необхідні загальні якості особистості;
в) необхідні спеціальні якості особистості.
4. Як Ви готуєте себе до обраної професії (потрібне обрати)?
а) працюєте над розвитком системи знань, умінь і навичок, необхідних для цієї професії;
б) виховуєте у себе загальні позитивні якості (працелюбність, самостійність у праці, наполегливість і т. п.);
в) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для обраної професії.
г)інше_____________________________________.
5. Де Ви перевіряєте свої, професійні якості (потрібне обрати)?
а) у школі на уроках;
б) у гуртках;
в)самостійно вдома;
г)у позашкільних закладах,
д) не перевіряв,
е)інше_____________________________
6. Чи знаєте Ви, де можна отримати підготовку до обраної професії? (так/ні)
7. Де Ви читали про обрану професію (потрібне обрати)?
а) у художній літературі,
б) в науково-популярній,
в) у спеціальній літературі,
г)в інтернеті,
г)інше___________________________________________.
8. З ким Ви розмовляли про обрану Вами професію (потрібне обрати)?
а) з учителем;
б) з батьками;
в) з родичами;
г) з товаришами-однолітками;
д) зі старшими товаришами, які знають цю професію;
е)з соціальним педагогом,психологом,
є)ні з ким не розмовляв,
ж)інше___________________.
9.Хто найбільше вплинув на вас при виборі професії(обрати одне)?
а)батьки;
б) вчителя;
в) працівники виробництва;
б) товариші;
д) хтось інший._____________________________________________.
е)інше__________________________________________.
10.На що Ви орієнтувалися, обираючи професію (потрібне обрати)?
а) принести користь суспільству;
б) ця професія престижна;
в) хороша зарплата;
г) цікава і змістовна робота.
д) робота, відповідає моїм можливостям.
е)інше____________________________________________.
11. Як Ви віддаєте перевагу працювати (обрати одне)?
а) індивідуально;
б) з товаришами,
в) в (команді);
г)інше_________________________________________________.
12. Якою областю знань і умінь Ви захоплюєтеся (обрати одне)?
а) про природу;
б) про науку,
а) про мистецтво;
г) про техніку;
д) про людину.


Немає коментарів:

Дописати коментар